Company Data Solution Contact


< Inapoi
GDPRI. PRINCIPIILE COMPANIEI COMPANY DATA SRL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Politica expune principiile de baza ale COMPANY DATA SRL privind protectia datelor cu caracter personal si standardele de securitate a datelor si asigura conformitatea cu legile nationale si internationale, in vigoare, privind protectia datelor.

Principiile COMPANY DATA SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
• Respectarea legilor, corectitudine si transparenta
Datele personale vor fi colectate si prelucrate in mod legal, corect si transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiectilor datelor.

• Limitarea la scopul specificat
Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite si legitime si nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile initiale.

• Acuratetea datelor / Actualitatea datelor
Datele personale vor fi precise si in cazurile in care este necesar, actualizate constant. COMPANY DATA SRL va lua toate masurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertentele in mod prompt.

• Limitarea la datele necesare
Datele personale vor fi adecvate, relevante si limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi pastrate pentru o perioada mai lunga de timp decat este necesar.

• Drepturile subiectilor datelor cu caracter personal
COMPANY DATA SRL respecta drepturile tuturor subiectilor datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restrictia prelucrarii sau a stergerii acestora si referitor la acuratetea acestora. COMPANY DATA SRL va furniza informatii clare despre modul si scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal ale subiectilor.

• Stergerea datelor cu caracter personal
Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal va fi definita. COMPANY DATA SRL elimina datele personale care nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau in cazul in care consimtamântul este retras si nu se mai aplica niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

• Securitatea prelucrarii datelor / Securitatea datelor
Datele personale vor fi prelucrate in conditii de siguranta. Vor fi luate masuri tehnice si organizationale adecvate privind securitatea datelor, impotriva prelucrarii sau a alterarii neautorizate, impotriva pierderii sau a distrugerii, precum si impotriva dezvaluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. COMPANY DATA SRL asigura, in totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidentialitatea si autenticitatea in ceea ce priveste datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, COMPANY DATA SRL are abilitatea de a restaura, in timp util, disponibilitatea si accesul la datele cu caracter personal.

• Protectia implicita a datelor cu caracter personal
COMPANY DATA SRL va implementa masurile tehnice si organizationale adecvate pentru a asigura ca sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.

• Responsabilitate
COMPANY DATA SRL isi asuma responsabilitatea pentru toate activitatile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, isi manifesta responsabilitatea si are capacitatea de a demonstra conformitatea.


II. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Persoana vizata are urmatoarele drepturi:
• dreptul de a obtine de la COMPANY DATA SRL, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de COMPANY DATA SRL;
• dreptul de a obtine de la COMPANY DATA SRL, la cerere si în mod gratuit, rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
• dreptul de a obtine de la COMPANY DATA SRL, la cerere si în mod gratuit, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legislatia;
• dreptul de a obtine de la COMPANY DATA SRL, la cerere si în mod gratuit, informarea asupra operatiunilor efectuate cu datele personale si identitatea tertilor carora le-au fost dezvaluite datele personale, daca acesta informare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
• dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
• dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care au fost incalcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

III. INFORMAREA COMPLETA SI CONSISTENTA A PERSOANEI VIZATE
COMPANY DATA SRL va informa persoanele vizate in mod complet si direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

IV. CONSIMTAMANTUL PERSOANEI VIZATE
COMPANY DATA SRL va prelucra date cu caracter personal doar daca persoana vizata si-a exprimat consimtamântul expres si neechivoc.

Info Firme

Date complete si actualizate despre companiile publice si private din Romania

Afla mai mult ...
Monitorizare firme

Alerte E-mail la modificari in firmele din portofoliu

Afla mai mult ...
| Termeni si conditii | Harta site | Faq | GDPR | ©Copyright 2010 COMPANY DATA SRL  0264-402.753  office@datefirme.ro
S.C. COMPANY DATA S.R.L. | Str. Marginasa, nr. 29, Cluj-Napoca Nr. Recom: J12/4655/2008 | CUI: 24782214 | Capital Social: 300 lei | PROTECTIA CONSUMATORILOR – A.N.P.C.